Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka

PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlicy wiejskiej

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji:

Cel główny:

  1. Remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogawka;

Cele szczegółowe:

  1. Aktywizacja mieszkańców miejscowości Rogawka poprzez zapewnienie miejsca spotkań społeczności lokalnej oraz organizacji wiejskich.
  2. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację zajęć artystycznych, przeprowadzanie szkoleń, imprez rozrywkowych i okolicznościowych spotkań społeczności lokalnej.
Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka

 

 45
(wydatek 
poniesiono w 2010)

28

28

 

 

17

17

 

 

RAZEM

45

28

28

 

 

17

17

 

 

 

Galeria

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Rogawka

 

Mapa