Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

Belka gora PROW

Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

Projekt został zrealizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

Opracowanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie realizacja 2009-2011


Zakładany produkt/otrzymany produkt budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie o łącznej długości 9,5 km

Zakładany cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Czartajew poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, co wpłynie na poprawę stanu środowiska.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

 

2214

(2010)

 

 

2833

(2011)

874

 

1238

874

 

1238

-

-

1341

 

1595

1341

 

1595

-

-

RAZEM

5047

2112

2112

-

-

2936

2936

-

-

Galeria

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie

 

Mapa