Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III

Belka gora PROW

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III

Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlic wiejskich, ilość wyremontowanych budynków – 5

Cel projektu: Tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturowych i rekreacyjnych dla społeczności lokalnej poprzez remont świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka, Romanówka - etap III

39

(2010)

 

1000

(2011)

39

 

 

500

39

 

 

500

-

-

-

 

 

500

-

 

 

500

-

-

RAZEM

1039

539

539

 

 

500

500

 

 

 

Galeria

Świetlica w Bacikach Bliższych  po remoncie Świetlica w Bacikach Bliższych przed remontem Świetlica w Cecelach po remoncie Świetlica w Cecelach przed remontem Świetlica w Klekotowie po remoncie Świetlica w Klekotowie przed remontem Świetlica w Leszczce przed remontem Świetlica w Leszczce po remoncie Świetlica w Romanówce po remoncie Świetlica w Romanówce przed remontem

 

Mapa