Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym.

Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym.

Zadanie zostało zrealizowane w 2012r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej Nr 109477B, nadzór inwestorski.

Cel projektu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciki Bliższe

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyBudżet PaństwaŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe o długości 0.460 km zlokalizowanej na działce o nr geod. 299 w obrębie gruntów Baciki Bliższe wraz z przebudową zjazdów na sąsiadujące z drogą działki w istniejącym pasie drogowym. 170 221 170 - - - - - -
RAZEM 170 221 170            

 

Galeria

Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe Przebudowa drogi gminnej Nr 109477B Baciki Bliższe

 

Mapa