Tytuł projektu: „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin” Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: „Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin”

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlicy wiejskiej, wyposażenie

Cel główny projektu to poprawa jakości życia, podniesienie standardu usług kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych oraz wzrost aktywności mieszkańców wsi Tołwin poprzez stworzenie centrum kulturalno wypoczynkowego.

Cele projektu są zgodne z celami: Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu (Celem II ogólnym (strategicznym): Wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej, oraz Celem II szczegółowym : Aktywizacja społeczności lokalnej w latach 2010-2014), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

 

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UE
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin 102 810,02 (2012) 53 238,02 53 238,02 49 572,00 49 572,00
RAZEM 102 810,02 53 238,02 53 238,02 49 572,00 49 572,0

 

Galeria

Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin Centrum kulturalno wypoczynkowe w miejscowości Tołwin

 

Mapa