Projekt zrealizowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Przebudowa drogi gminnej nr 109513B

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109513B

Projekt zrealizowany w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Zadanie zostanie zrealizowane w 2013r.

Opis zadań realizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej Nr 109513B, nadzór inwestorski.

Cel projektu: Utworzenie ciągów komunikacyjnych zwiększających płynność ruchu, wraz z poprawą bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz powiązań dróg gminnych z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę obejmującą 1510mb dróg zlokalizowanych w Gminie Siemiatycze na gruntach wsi: Turna Duża.

Harmonogram finansowy realizacji projektu w zł

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Przebudowa drogi gminnej

nr 109496B

438 509,37

(2013r.)

219 254,69

219 254,69

219 254,68

219 254,68

RAZEM

438 509,37

219 254,69

219 254,69

219 254,68

219 254,68

 

Zdjęcie panoramiczne z placu budowy - projekt w trakcie realizacji

 

Galeria

Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B Przebudowa drogi gminnej nr 109513B

 

Mapa