Zostało zrealizowane w 2013r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze. Opis zadań do realizacji w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej Nr 109496B, nadzór inwestorski.

Przebudowa drogi gminnej nr 109496B

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 109496B

Zostało zrealizowane w 2013r. ze środków własnych Gminy Siemiatycze.

Opis zadań do realizacji w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przebudowa drogi gminnej Nr 109496B, nadzór inwestorski.

Cel projektu: Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Olendry.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu w zł
Nazwa etapu realizacji
projektu z podaniem
okresu realizacji
Wartość projektuBudżet gminy
Planowane wydatkiFaktyczne wydatki
Przebudowa drogi gminnej
nr 109496
313 342,18
(2013r.)
313 342,18 313 342,18
RAZEM 313 342,18 313 342,18 313 342,18

 

Zdjęcia panoramiczne z placu budowy - projekt w trakcie realizacji

 

 

Galeria

Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B Przebudowa drogi gminnej nr 109496B

 

Mapa