Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, odnowa świetlicy wiejskiej

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie

Projekt został zrealizowany w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, odnowa świetlicy wiejskiej

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: 1. Aktywizacja mieszkańców miejscowości Słochy Annopolskie poprzez zapewnienie miejsca spotkań społeczności lokalnej oraz organizacji wiejskich. 2. Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wystaw fotograficznych, malarskich, rzeźbiarskich, imprez rozrywkowych i okolicznościowych, spotkań społeczności lokalnej.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie

71 816,22 (wydatek poniesiono w 2013)

46 817,22 46 817,22 24 999,00 24 999,00    
RAZEM 71 816,22 46 817,22 46 817,22 24 999,00 24 999,00    

 

Galeria

Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez odnowę świetlicy w miejscowości Słochy Annopolskie

 

Mapa