Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: Umożliwienie mieszkańcom wsi rozwijania aktywnego trybu życia poprzez budowę placu zabaw. Wzmocnienie roli miejscowości Boratyniec Ruski jako przestrzeni spotkań, rekreacji i wypoczynku. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości przez promocję aktywnego trybu życia.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski 42 437,05 (wydatek  poniesiono w 2013) 17 537,05 17 537,05 24 900,00 24 900,00    
RAZEM 42 437,05 17 537,05 17 537,05 24 900,00 24 900,00    

 

Galeria

Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski Promocja aktywnego trybu życia poprzez budowę kolorowego placu zabaw w miejscowości Boratyniec Ruski

 

Mapa