Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlic w miejscowościach Kłopoty Bujny, Ogrodniki i Baciki Średnie.

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych poprzez remont świetlic w Gminie Siemiatycze

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UE
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. 406 212,03 (wydatek  poniesiono w 2013) 157 045,03 157 045,03 249 167,00 249 167,00
RAZEM 406 212,03 157 045,03 157 045,03 249 167,00 249 167,00

 

Galeria

Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie. Rewitalizacja centrum kultury i wypoczynku w miejscowości Kłopoty Bujny Ogrodniki i Baciki Średnie.