Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

Tytuł projektu: Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: Umożliwienie mieszkańcom wsi Czartajew rozwijania aktywnego trybu życia poprzez budowę placu zabaw. Wzmocnienie roli miejscowości Czartajew jako przestrzeni spotkań, rekreacji i wypoczynku. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Czartajew poprzez promocję aktywnego trybu życia.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

94 994,70 (wydatek
poniesiono w 2014)

70 094,70 70 094,70 24 900,00 24 900,00    
RAZEM 94 994,70 70 094,70 70 094,70 24 900,00 24 900,00    

 

Galeria

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

 

Mapa