Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: Umożliwienie mieszkańcom wsi Rogawka rozwijania aktywnego trybu życia poprzez budowę placu zabaw. Wznowienie roli miejscowości Rogawka jako przestrzeni spotkań, rekreacji i wypoczynku. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Rogawka jako przestrzeni spotkań, rekreacji i wypoczynku. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Rogawka przez promocję aktywnego trybu życia.

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki

Budowa kolorowego placu zabaw w miejscowości Czartajew

85315,53 (wydatek
poniesiono w 2014)

60415,53 60415,53 24 900,00 24 900,00    
RAZEM 85315,53 60415,53 60415,53 24 900,00 24 900,00    

 

Galeria

Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka Budowa placu zabaw pt. Uśmiech dziecka w miejscowości Rogawka

 

Mapa