Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.

Belka gora PROW w ramach LGD

Tytuł projektu: Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny  szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, budowa placu zabaw

Osiągnięte cele realizacji operacji: Inwestycja przyczynia się do realizacji celów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Cele operacji: Umożliwienie mieszkańcom wsi Kłopoty Bujny rozwijania aktywnego trybu życia poprzez budowę siłowni zewnętrznej. Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Kłopoty Bujny przez promocję aktywnego trybu życia.

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki
Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Bujny szansą na aktywny tryb życia mieszkańców wsi. 92 804,15 (wydatek poniesiono w 2014) 81 179,15 81 179,15 11 625,00 11 625,00    
RAZEM 92 804,15 81 179,15 81 179,15 11 625,00 11 625,00    

 

Galeria

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty Siłownia zewnętrzna w miejscowości Kłopoty