Projekt został zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

Tytuł projektu: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew

Projekt został zrealizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Opis zadań zrealizowanych w ramach projektu budowa kanalizacji i wodociagu, nadzór inwestorski

Cel operacji: Poprawa warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej w Gminie Siemiatycze poprzez budowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnej oraz przebudowę przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu
Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacjiWartość projektuBudżet gminyŚrodki UEInne
Planowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatkiPlanowane wydatkiFaktyczne wydatki

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew

532 460 (2015)

247 227 247 227 285 233 285 233    
RAZEM 532 460 247 227 247 227 285 233 285 233    

 

Galeria

Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej