Gmina Siemiatycze zrealizowała zadanie pt. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745mb . Beneficjentami bezpośrednimi przebudowy drogi będą mieszkańcy wsi Anusin i Siemiatycze-Stacja.

Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL

Gmina Siemiatycze zrealizowała zadanie pt. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745mb . Beneficjentami bezpośrednimi przebudowy drogi będą mieszkańcy wsi Anusin i Siemiatycze-Stacja.

W związku z umową nr 5B/2015 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109518B od drogi pow. 1763B – do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745mb” zostały wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie drogi Nr 109518B. Celem projektu było utworzenie ciągów komunikacyjnych zwiększających płynność ruchu, wraz z poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz powiązań dróg gminnych z siecią dróg powiatowych, wojewódzkich na terenie gminy Siemiatycze poprzez przebudowę obejmującą 1745mb dróg zlokalizowanych w Gminie Siemiatycze na gruntach wsi Anusin.

Powiązanie przebudowywanej drogi z układem komunikacyjnym:

  1. Przebudowywana droga 109518B od drogi powiatowej 1763B do drogi wojewódzkiej Nr 640 o długości 1745m przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu poprzez wyeliminowania lokalnego ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 640B i powiatowej 1763B.
  2. Wpłynie na skrócenie czasu przejazdu, odciążanie ruchu kołowego ciężkich samochodów dostawczych i ciężarowych z miejscowości Siemiatycze-Stacja.
  3. umożliwi dojazd do rzeki Bug, projekt w znacznym stopniu usprawni komunikację i podniesie bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów przebywających w miejscowości Anusin. Przebudowa drogi nr 109518B umożliwi w razie zagrożenia życia i mienia podjęcie szybkich działań ewakuacyjnych z terenów zalewowych. Jest to szczególnie ważne wiosną, gdy rzeka Bug przybiera i stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców gminy Siemiatycze.
  4. umożliwi dojazd do firmy Pronar
  5. umożliwi dojazd do restauracji „Folwark Księżnej Anny”

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania:

  1. Kwota wydatków objęta dofinansowaniem z budżetu państwa: 988 662,37 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 494 330,92 zł i wkład własny jednostki 494 331,45 zł
  2. Kwota wydatków finansowana w całości ze środków własnych jednostki: 36 506,40 zł
  3. Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania OGÓŁEM (1+2) : 1 025 168,77 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 494 330,92 zł i wkład własny jednostki 530 837,85 zł.

 

Załączniki do pobrania

  1. Wstępna lista rankingowa
  2. Mapa orientacyjna zadania

 

 

Galeria

Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL Przebudowa drogi w Anusinie w 2015r. w ramach NPPDL