Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II

Belka gora PROW

Tytuł projektu: Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II

Projekt został zrealizowany w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Opis zadań zrealizowanych opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, remont świetlic wiejskich, ilość wyremontowanych budynków – 3

Główny cel inwestycji to tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokojenia potrzeb socjalnych, kulturowych i sportowych dla społeczności lokalnej poprzez remont świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu we wsiach: Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży.

 

Harmonogram finansowy realizacji projektu /w tys. zł/

Nazwa etapu realizacji projektu z podaniem okresu realizacji

Wartość projektu

Budżet gminy

Budżet Państwa

Środki UE

Inne

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Planowane wydatki

Faktyczne wydatki

Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach Kajanka, Turna Duża, Wiercień Duży - etap II

451

215

215

   

236

236

   

RAZEM

451

215

215

   

236

236

   

 

Galeria

Świetlica Kajanka - wygląd po inwestycji Świetlica Krajanka - przed inwestycją Świetlica Turna Duża - wygląd po inwestycji Świetlica Turna Duża - przed inwestycją Świetlica Wierceń Duży - wygląd po inwestycji Świetlica Wierceń Duży - Przed inwestycją

 

 

Mapa