W 2017 r. będą kontynuowane kolejne prace przy wiatac w: Anuisnie, Kłopotach-Bujnach, Kajance i Szerszeniach.

 

   Wiaty zostały pobudowane w 2016 r.

   Koszt - 132.000 zł. Drewno na ten cel pochodziło z nieruchomości Gminy Siemiatycze znajdujących się w Wólce Nadbużnej.

   W 2017 r. zagospodarowane zostaną tereny przy wiatach w: Szerszeniach, Klopotach-Bujnach i Kajance (m.in. będzie to utwardzenie placu).

 

w anusin 01   Anusin

w szerszenie 01   Szerszenie

w kajakna 01   Kajanka

w klopoty 02   Kłopoty-Bujny