Gmina Siemiatycze realizuje program "Maluch+".

 

Gmina Siemiatycze otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 2019:

- w naborze podstawowym - 660.000,00 zł.

- w naborze dodatkowym - 330.000,00 zł.

 

Zgodnie z umowami o dofinansowanie do końca 2019 r. zostaną zakończone prace budowlane w części budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach (przy ul. Kościuszki 88).

Powstaną 32 nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. W wyniku przebudowy powstaną 3 sale dydaktyczne na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze z łazienkami, szatnią.

 

 

Harmonogram działań:

  1. do 31 grudnia 2019 r. zakończenie prac budowlanych.
  2. do 31 grudnia 2019 roku wyłonienie dostawcy mebli, wyposażenia, zabawek oraz wyposażenia kuchni do Żłobka Gminy Siemiatycze
  3. pierwszy tydzień stycznia 2020 roku – przeprowadzenie badań sanitarnych.
  4. 01 stycznia – 10 stycznia 2020 roku – przeprowadzenie naboru na 32 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
  5. do końca stycznia 2019 roku uzyskanie pozytywnych opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach oraz pozwolenia na użytkowanie.
  6. druga połowa stycznia 2020 roku dostarczenie i montaż wyposażenia.
  7. do 31 stycznia 2020 roku dokonanie wpisu do rejestru żłobków.
  8. od 01 lutego 2020 r. uruchomienie Żłobka Gminy Siemiatycze.

 

maluch logo 2