Maluch plus

   Gmina Siemiatycze realizuje program "Maluch+".

Gmina Siemiatycze otrzymała wsparcie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch + 2019:

- w naborze podstawowym - 660.000,00 zł.

- w naborze dodatkowym - 330.000,00 zł.

Zgodnie z umowami o dofinansowanie do końca 2019 r. zostały zakończone prace budowlane w części budynku po Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach (przy ul. Kościuszki 88).

Powstały 32 nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3. W wyniku przebudowy budynku zaadaptowano 3 sale dydaktyczne na potrzeby Żłobka Gminy Siemiatycze z łazienkami, szatnią.

 

 

m

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: