Usługi "Door to door"

 

d

 

 

Szanowni mieszkańcy!

Od 01 kwietnia zapraszamy do korzystania z usługi door-to-door. Uprawnieni są mieszkańcy Gminy Siemiatycze w wieku powyżej 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz bez orzeczenia, jeżeli z powodu wieku, stanu zdrowia są zagrożone wykluczeniem transportowym. Transport będzie się odbywać busem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.

Cele podróży mogą mieć charakter zawodowy, aktywizacji społecznej, edukacyjne i zdrowotne.

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów skorzystania z transportu zamieszczony poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i złożyć na stanowisku do obsługi projektu, który znajduje się na parterze Urzędu Gminy Siemiatycze. Na stanowisku są dostępne druki. Oświadczenie można wypełnić na miejscu przy pomocy dyspozytora oraz uzyskać niezbędne informacje.

Zamówienie można złożyć wysyłając skan oświadczenia na e-mail: transport@gminasiemiatycze.pl

Nr kontaktowy: 85 655 28 60 w. 28

Cele projektu: poprawa jakości życia części mieszkańców Gminy Siemiatycze poprzez eliminowanie barier transportowych, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli samodzielnie lub z niewielkim udziałem i pomocą osób trzecich, podejmować i rozwijać swoją aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Planowane koszty: 377 400,00 zł

Wartość projektu: 377 400,00 zł

Wkład z Funduszy Europejskich Działanie 2.8 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ( 84,28% wartości projektu ): 318 072,72 zł

 

 

 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

HARMONOGRAM

ZMIANA REGULAMINU "DOOR TO DOOR"

 

 

door

 

 

 

door

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: