Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych

 

Projekt transgraniczny "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych".

  

Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze, a w projekcie udział biorą następujące samorządy:

- Gmina Siemiatycze,

- Gmina Dziadkowice,

- Gmina Milejczyce,

- Gmina Nurzec Stacja,

- Gmina Perlejewo,

- Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

  Projekt obejmuje dostawę 11 sztuk samochodów strażackich, w tym 9 do samorządów po stronie polskiej, dwa – do jednostki ratowniczej w Grodnie.

 Kolejnym elementem projektu będą wspólne ćwiczenia ratowników z polski oraz Białorusi. Strażacy będą trenować zwalczanie katastrof wielkiej skali takich jak wyciek i podpalenie ropy naftowej lub skażenia chemiczne rzeki Niemen na Białorusi.

  Łączna wartość realizowanego projektu przekracza 2 miliony euro.

  Projekt jest współfinansowany ze środków programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2014 - 2020

 

 

s

 

 

 


 

OFICJALNE PRZEKAZANIE NOWYCH SAMOCHODÓW JEDNOSTKOM OSP

 

  W obecności Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zielińskiego, Wicestarosty Siemiatyckiego Marka Bobla, Zastępcy komendanta Wojewódzkiego PSP, samorządowców, druhów OSP, oraz mieszkańców gminy Siemiatycze, oficjalnie przekazano nowe samochody pożarnicze jednostkom OSP powiatu siemiatyckiego.

Wydarzenie miało miejsce 8 lipca 2020, na placu przy remizie w Kajance. Honorowym gościem był Wiceminister MSWiA, Jarosław Zieliński, który symbolicznie przekazał kierowcom kluczki do samochodów, oraz dowody rejestracyjne.

Do powiatu siemiatyckiego trafiło 5 nowych samochodów typu GBA 3,5/28, prosto z fabryki, konkretnie do gmin: Siemiatycze, Dziadkowice, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, w ramach transgranicznego projektu Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych”. Liderem projektu jest Gmina Siemiatycze. W przyszłym roku, w ramach kontynuacji projektu, do powiatu siemiatyckiego trafią kolejne nowe wozy strażackie.

  - Służba strażaków jest niezwykle doceniania przez całe polskie społeczeństwo i cieszy się najwyższym społecznym zaufaniem. Zawsze wtedy, kiedy trzeba, dzielnie stajecie do pomocy, robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem - Bogu i bliźnim - mówił Wiceminister Jarosław Zieliński - Strażacy od pokoleń podtrzymują wielką tradycję i służą społeczeństwu. Za to jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni. Gratuluję jednostkom OSP i samorządom gminnym tego, że pozyskały tak nowoczesne samochody ratowniczo - gaśnicze. Cieszę się, że jako poseł tej ziemi mogłem pomóc przy zakupie tych samochodów. Zapewniam, że taką pomoc - o ile tylko będzie możliwa - zawsze otrzymacie. Niech te samochody służą jak najlepiej. Dobrze, gdyby służyły tylko do ćwiczeń, a nie do akcji, ale wiemy, że życie niesie różne zagrożenia. Nie wyobrażamy sobie systemu bezpieczeństwa w Polsce bez ponad 16 tys. jednostek OSP i setek tysięcy druhen i druhów. Obowiązkiem rządu jest wspieranie strażaków ochotników. Życzę jak najmniej wyjazdów.

 

wspoln inicjatywy

wspolne inicjatywy

wspolne inicjatywy

wspolne inicjatywy

O wydarzeniu napisali:

- portal siemiatycze.pl

- Radio Białystok

- Telewizja Białystok,

- Gazeta Współczesna,

- portal podlaskie24

- portal podlasie24.

 

 

 


 

OSP KAJANKA - WYŚWIĘCENIE SAMOCHODU

  21 lipca 2021 na placu przy remizie w Kajance zebrali się strażacy ochotnicy z gminy Siemiatycze, by wspólnie świętować Gminny Dzień Strażaka.

To coroczne święto ratowników połączone z modlitwą, podziękowaniami, docenieniem pracy tych, którzy ratują mienie i życie. Tym razem najważniejszym punktem Gminnego Dnia Strażaka było wyświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, na podwoziu MAN-a, przekazanego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kajane, w ramach projektu transgranicznego.

Mszę św., w intencji strażaków odprawił ks. Jan Krasowski, zaś nabożeństwo prawosławne ks. Mirosław Niczyporuk. Obaj kapłani wyświęcili nowy samochód.

Na zaproszenie Wójta Gminy Siemiatycze, Edwarda Krasowskiego, w obchodach brali udział: wicemarszałek woj. podlaskiego Stanisław Derehajło, Aleksandra Szczudło - wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Podlaskiego, radny sejmiku wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, starostowie siemiatyccy Jan Zalewski i Marek Bobel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach st. bryg. Jerzy Sitarski, przedstawiciele KRUS, ZUS, Sanepidu, pracownicy gminy i radni.

   Zakup pojazdów przy montażu finansowym z kilku źródeł jest przykładem dobrej współpracy samorządów różnych szczebli – gminy, powiatu, województwa, a także współpracy z rządem i partnerstwa ponad granicami. 

ws

ws

ws

 

 

 


 

OSP SŁOCHY ANNOPOLSKIE - WYŚWIĘCENIE SAMOCHODU

 

Ostatni etap transgranicznego projektu "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych" stał się faktem.

 To oficjalne, jak również symboliczne przekazanie ostatniego pozyskanego samochodu bojowego dla strażaków, konkretnie dla OSP Słochy Annopolskie.

  W skromnej uroczystości przekazania pojazdu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, duchowi, strażacy, samorządowcy, mieszkańcy Słoch Annopolskich. Samochód wyświęcili: ks. Paweł Sterlingow – proboszcz parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach – prawosławny dziekan siemiatycki, ks. Jan Krasowski proboszcz parafii w Dziadkowicach, kapelan kapelan powiatowy strażaków powiatu siemiatyckiego oraz dziekan siemiatycki ks. Jerzy Cudny.

  To drugi nowy samochód strażacki, który trafił do ochotników z gminy Siemiatycze, w ramach wspomnianego projektu (do powiatu siemiatyckiego w ramach w/w projektu trafiło 11 samochodów strażackich). Kosztował ponad 800 tys. zł. Większość środków została przyznana przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

ws

 

 

 

 


 

ĆWICZENIA STRAŻACKIE

 

Film z ćwiczeń strażackich - Adamowo 2021:

 

 

 


Pod linkiem poniżej można obejrzeć film z ćwiczeń, oraz prezentacji sprzętu partnera białoruskiego

:https://drive.google.com/file/d/1OoewzCRcGEmjpDkQJPbaABHf23N5z2AO/view

 

 


 

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 

9 września 2021 w Urzędzie Gminy Siemiatycze podsumowany został transgraniczny projekt :"Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych"

To wspólne spotkanie przedstawicieli samorządów, które pozyskały nowe samochody strażackie, druhów z ochotniczych straży pożarnych do których trafił ten sprzęt, oraz wielu gości. Na spotkanie dojechali m.in.: były Marszałek Woj. Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Tadeusz Dierżek.

- Pomysł związany z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu siemiatyckiego, jak również mający na celu wzrost warunków pracy strażaków zrodził się przede wszystkim w oparciu o ówczesnytabor strażacki. Nowych samochodów strażackich w poszczególnych gminach naszego powiatu było mało. Pomysł znalazł poparcie na etapie kwalifikacji i wniosek o dofinansowanie został zaakceptowany. To nasz wspólny duży sukces. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że do powiatu siemiatyckiego trafiło aż dziewięć nowych samochodów strażackich – mówił podczas spotkania Edward Krasowski, Wójt Gminy Siemiatycze.

Liderem projektu byłaGmina Siemiatycze. W projekcie udział wzięły następujące samorządy: Gmina Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Perlejewo, Straż Pożarna w Grodnie na Białorusi.

 

 

ws

ws

ws

ws

ws

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: