Polityka Facebook

facebook

 

REGULAMIN OFICJALNEGO FANPAGE’A GMINY SIEMIATYCZE

1. Profil na portalu społecznościowym Facebook Gminy Siemiatycze jest miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat Gminy Siemiatycze, działań podejmowanych przez Urząd Gminy w Siemiatyczach, oraz jednostki organizacyjne Gminy.

2. Zabrania się zamieszczania na profilu Gminy Siemiatycze materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym firm lub marek bez uprzedniej zgody od Moderatora.

3. Na facebooku Gminy Siemiatycze dopuszcza się zamieszczanie wszelkich uwag na temat działalności Gminy, także krytycznych.

4. Korzystający z gminnego facebooka Gminy Siemiatycze akceptują następujące standardy:

1) nie rozpowszechnianie pomówień i kłamstw, uderzających w wizerunek i dobre imię Gminy Siemiatycze,

2) dbanie o poziom oraz formę komunikacji na facebooku, nie akceptowanie wpisów, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe i naruszające normy dobrego wychowania, w tym treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp. - tego typu wpisy będą konsekwentnie usuwane,

3) nie tolerowanie treści związanych z nienawiścią, o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje, które będą systematycznie usuwane,

4) nie tolerowanie łamania prawa – wszelkie aktywności niezgodne z obowiązującymi przepisami, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i związane z własnością intelektualną, groźby i inne będą konsekwentnie usuwane, a jeśli sytuacja będzie tego wymagała – także zgłaszane odpowiednim organom,

5) nie tolerowanie wpisów mających na celu ośmieszenie lub obrażenie innych użytkowników (trollowania), mowy nienawiści (hejtowania) oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji (spamowania), wpisy tego typu będą ignorowane lub usuwane, tak aby nie utrudniały korzystania z profilu innym użytkownikom i nie zaburzały bieżącej komunikacji,

5. aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników nie wymaga się od nich danych osobowych typu: numer pesel, numer dowodu osobistego, numer kont osobistych, stanu zdrowia itp., ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich,

6. profil Gminy Siemiatycze jest otwarty dla wszystkich, zamieszczane wpisy będą dostępne dla wszystkich użytkowników, prosi się o podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących upublicznianych treści,

7. administratorzy profilu Gminy Siemiatycze zastrzegają sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, w przypadku których będą mieli zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie przyjętymi normami i zasadami,

8. Facebook Gminy Siemiatycze nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Urzędem Gminy,

9. We wszystkich sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie serwisu Facebook.

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: