Zasady segregacji odpadów

segr

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

W procesie segregacji sugeruje się opłukanie opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych czy też opakowań wielomateriałowych (np. kartony po sokach czy mleku) ze względu na własne dobro (opłukane opakowania nie będą wydzielać nieprzyjemnego zapachu i przyciągać owadów i zwierząt) oraz zgniatanie butelek z tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (spowoduje to zmniejszenie ich objętości i ułatwi ich zbieranie i przechowywanie w przeznaczonych do tego workach).

segr

segr

segr

segr

segr

 

 

 

 

segr

Wszyscy, niezależnie czy segregują odpady czy nie, muszą wydzielić wśród odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości następujące frakcje odpadów:
  • przeterminowane leki i chemikalia
  • zużyte baterie i akumulatory
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe
  • odpady budowlane i rozbiórkowe
  • zużyte opony
  • odpady zielone

Przeterminowane leki, smary, oleje, farby i chemikalia, środki ochrony roślin (m.in.: chwasto- i owadobójcze) zawierają związki chemiczne mogące zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt, po tym jak trafią razem ze zmieszanymi odpadami komunalnymi na składowisko lub co gorsza, na „dzikie” wysypisko. Substancje te po upływie terminu ich ważności powinny być przechowywane w oddzielnych pojemnikach, by nie dostały się w ręce dzieci, a następnie regularnie przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory są źródłem metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel, mangan, srebro), które szkodzą człowiekowi i środowisku naturalnemu. Zatem ważne jest, aby zbierać je selektywnie, a następnie przekazywać do wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Wrzucenie ich do pojemnika na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, pralka, telewizor) zawiera szereg substancji chemicznych mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi zwierząt oraz zanieczyszczać środowisko. Zużyty sprzęt możemy za darmo oddać w sklepie, w którym kupujemy sprzęt tego samego rodzaju, a sprzedawca ma obowiązek go przyjąć.

Azbest znany od kilku tysięcy lat należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy między innymi na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłoniaka opłucnej). Azbest należy do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte.

 

 

 

kompost

CO TO JEST KOMPOSTOWANIE?

ZASADY KOMPOSTOWANIA

 

 

 

 

 

 

Strony w dziale: