Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYC (PSZOK) - znajduje się przy ul. Ciechanowieckiej 23.

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
- odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (m.in. metal, plastik, szkło, papier)
- odpady biodegradowalne
- meble i inne odpady wielkogabarytowe
- opony o średnicy nie przekraczającej 56 cm
- odpady budowlane i remontowe – z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory
- popiół i żużel z palenisk domowych
- przeterminowane leki i chemikalia (np. opakowania po środkach chwastobójczych i owadobójczych, olejach silnikowych, smarach itp.)
- odpady odzieży i tekstyliów
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym np. igły i strzykawki.

 

Mieszkaniec Siemiatycz, oraz gminy Siemiatycze, oddający odpady do PSZOK powinien posiadać ze sobą aktualny dowód dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz dokument stwierdzający miejsca zamieszkania.

 

REGULAMIN PSZOK

 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIEMIATYCZE PSZOK CZYNNY JEST WE CZWARTKI (12.00 - 16.00) I W SOBOTY (8.00 - 12.00).

PSZOK – tel. 790 317 112.

 

pszok

 

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: