Przebudowa drogi gminnej Cecele - Korzeniówka

korzeniowka

 

Nowa, asfaltowa droga, między Cecelami a Korzeniówką Małą, ma prawie 2 km długości.

Jeszcze dwa miesiące temu wyglądała na drogę polną. To niewiele w skali całej gminy oraz potrzeb drogowych, ale nowy trakt znaczący jest nie tylko dla mieszkańców obu wymienionych wsi, lecz również dla innych, którzy znacznie będą mogli skrócić sobie dojazd. Dodatkowo, w Cecelach, powstały w ciągu tej drogi nowe chodniki, oraz miejsca do zatrzymywania się autobusu.

Gmina Siemiatycze finansuje tę przebudowę w połowie. 50% kosztów to dotacja z Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

 

korzeniowka

korzeniowka

korzeniowka

korzeniowka

korzeniowka

 

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2017/776-przebudowa-drogi-gminnej-cecele