Droga gminna Kajanka - Baciki Dalsze

droga kajanka baciki

 

Do czasu rozpoczęcia tej inwestycji była to droga gruntowa. Po pracach geodezyjnych, oraz związanych z wytyczeniem szerokości pasa drogowego, na drogę wjechał ciężki sprzęt "Maksbudu” - wykonawcy zadania. Efekt - poszerzenie drogi, odwodniene, podniesienie korpusu, nawierzchnia bitumiczna, oznakowanie poziome i pionowe.

     Budowa drogi Kajanka – Baciki Dalsze była dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Zadanie Gminy Siemiatycze nosi nazwę „Przebudowa drogi gminnej nr 109476B od drogi wojewódzkiej nr 693 do Bacik Dalszych”.

Długość odcinka - 4,022 km. Kwota zadania – 4.147.846 zł. Dofinansowanie pokryło połowę kosztów.

 

 

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki

droga kajank baciki

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki

droga kajanka baciki   

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2018/782-droga-gminna-kajanka-baciki-dalsze