Utworzenie klubu "Senior+" w Ogrodnikach

ogrodniki

 

Zakończyła się przebudowa świetlicy w Ogrodnikach, z przeznaczeniem tego budynku na Klub „Senior+”.

  Zakres prac do wykonania był szeroki. To przede wszystkim: prace rozbiórkowe, renowacja ścian i sufitu, nowe okładziny i tynki wewnętrzne, nowa podłoga, wymiana instalacji elektrycznej, sanitarnej, montaż instalacji grzewczej, wyposażenie sal i kuchni.

 Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Siemiatyczach.  Wartość oferty – 186.960 zł.

 Jest to czwarty Klub „Senior+” na terenie gminy Siemiatycze, po utworzeniu takich miejsc w:  Krupicach, Bacikach Dalszych i Rogawce.

 

 

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

ogrodniki

 

 

 


Source URL: https://gminasiemiatycze.pl/strona/o-gminie-inwestycje-inwestycje-zrealizowane-2020/798-utworzenie-klubu-senior-w-ogrodnikach