Gimnazujm Gminne - historia

Od roku szkolnego 1999/2000 weszła w życie reforma szkolna. Jej wynikiem były zmiany w szkołach podstawowych, w których od tego roku uczniowie uczyli się do ukończenia VI klasy. Powstały też gimnazja - miejskie i gminne. W Siemiatyczach, w Gminie, zapadła decyzja o powołaniu Gimnazjum Gminnego, samodzielnego, bez połączenia z Gimnazjum w mieście. Lokalizacja tej jednostki padła na biurowiec PKS, przy ul. Kościuszki. I tak rozpoczęło się życie nowej szkolnej jednostki, skupiającej głównie młodzież spoza miasta Siemiatycze. Gimnazjum "żyło" 18 lat, wyraźnie zaznaczając się na wojewódzkiej mapie konkursów przedmiotowych, olimpiad i zawodów sportowych.

gg

(logo Gimnazjum)

 

KRONIKA SZKOLNA

 

 

gg

gg

 

 

 

 

gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg
gg

Strony w dziale: