Szlaki rowerowe "Bug rajem dla turysty"

Ścieżki rowerowe wykonane w ramach projektu „Bug rajem dla turysty”, są położone w regionie Podlasia Nadbużańskiego charakteryzującego się różnorodnością kulturową, którą region zawdzięcza położeniu na granicy kultur, narodów, religii i wyznań. Wszystko to wpływa na specyficzną aurę pogranicza, która jest tu silnie odczuwalna. Tutejsza kultura uwarunkowana jest silnie położeniem geograficznym, gdyż rzeka Bug wraz z dopływami od stuleci była istotnym czynnikiem komunikacyjnym i gospodarczym, który określał warunki rozwoju. Ścieżki rowerowe skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych poznawaniem przyrody. Prawdziwym skarbem i jednym z najmocniejszych atutów regionu są jego bogactwa naturalne – rozumiane jednak jako walory krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Środowisko naturalne obszaru działania wyróżnia się, nawet na tle czystego województwa podlaskiego zachowaniem bogatej bioróżnorodności oraz czystością powietrza i gleb.

  • Gmina Drohiczyn 9,222km - ścieżka rowerowa biegnie z Tonkiel do Drohiczyna 6,016, przez Drohiczyn od Al. Jaćwieży do drogi krajowej 62 dł. 1,578 km do Zajęcznik 1,628km
  • Gmina Sarnaki 7,242km – odcinek I ścieżki rowerowej biegnie przez Fronołów - Kolonie Mierzwice, drogą powiatową przez Kózki, Janów Podlaski o dł. 3,239 k m, drugi odcinek od drogi powiatowej Kózki – Janów Podlaski do Zabuża o dł. 2,671, III część ścieżki kieruje się od Zabuża do miejscowości Klepaczew o dł. 1,332.
  • Gmina Korczew 5,722 km – odcinek I ścieżki rowerowej zaczyna się od drogi Bużyska, kierujemy się do promu i do drogi prom Góry dł. 1,665 km, odcinek II od drogi do promu do grilla Ruska Strona o dł. 0,359 km, odcinek III od drogi do promu – do grilla do miejscowości Góry o długości 3,698km
  • Gmina Mielnik 11,077km - odcinek I ścieżki rowerowej biegnie od granicy pasa kolejowego PKP w Mielniku do miejscowości Maćkowicze - o długości 0,515 km, następnie należy kierować się od końca asfaltu w miejscowości Osłowo do drogi powiatowej ul. Brzeska w miejscowości Zagórze; kolejno do ul. Zamiejska w miejscowości Przedmieście do drogi powiatowej w kierunku miejscowości Wajków o długości 0,460 km, IV odcinek szlaku przebiega od drogi gminnej asfaltowej Wajków - Sutno o długości 2,817 km, następnie przebiega drogą gminną Sutno-Niemirów o długości 4,230 km.
  • Gmina Siemiatycze 4,320 km – odcinek I ścieżki rowerowej zaczyna się w miejscowości Zajęczniki gm. Drohiczyn następnie kieruje się do miejscowości Klekotowo dł. 0,700 km; odcinek II prowadzi od wsi Turna Duża od drogi powiatowej przez las do wsi Anusin(do asfaltu) o dł. 2,164 km; odcinek III ścieżki biegnie od wsi Anusin od drogi asfaltowej do gruntów wsi Oleandry obok bunkra, drogą lokalną nr 127 do granicy gm. Mielnik - o dł. 4,320 km.
  • Gmina Perlejewo 10,127 km – ścieżka rowerowa biegnie drogą Kruzy - Głęboczek dł. 1,633 km, następnie przechodzi w drogę Leśniki - Kobyla dł. 1,101 km; dalej kieruje się na drogę Wiktorowo - Kobyla dł. 1,743 km, następnie przechodzi w drogę Osnówka – Wyręby dł. 2,279 km., dalej ścieżka rowerowa biegnie drogą Miodusy Dworaki - Miodusy Pokrzywne dł. 1,281 km, ostatni odcinek ścieżki- przebiega drogą Twarogi Gaj - Twarogi Lackie dł. 2,090 km.
Audio file

Strony w dziale:

Strony w dziale: