Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach

Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach -  cmentarzysko Gotów w Cecelach z późnego okresu rzymskiego, tj. od II do V wieku naszej ery. Towarzyszą mu kurhany typu rostołckiego z III do V wieku. Cmentarzysko zostało przebadane w latach 1966-1970.

Na obszarze około pół hektara odnaleziono 555 grobów płaskich oraz zlokalizowano 8 dużych kurhanów rozmieszczonych w narożnikach nekropolii. Odkryte pochówki były zarówno ciałopalne jak i szkieletowe. Kurhany z III wieku o średnicy od 15 do 20 metrów mieściły wewnątrz kamienne stożki, przykrywające ciałopalne pochówki bezpopielnicowe. Były to miejsca spoczynku przywódców plemiennych i przedstawicieli możniejszych rodów, którzy byli chowani wraz z bogatym wyposażeniem.

Przedmioty odnalezione w trakcie wykopalisk znajdują się obecnie w muzeum w Warszawie. Większość grobów to pochówki dziecięce. Świadczy to o dużej śmiertelności dzieci, spowodowanej trudnymi warunkami życia. Bardzo nieliczne były natomiast pochówki osób powyżej 40 lat. 164 groby nie zawierały żadnego wyposażenia, ale możliwe, że złożono w nich dary grobowe z mniej trwałych materiałów jak np. drewna. Zaobserwowano też zróżnicowanie pomiędzy grobami męskimi i kobiecymi. Te pierwsze charakteryzowały się skromnością, natomiast te drugie miały o wiele bogatsze wyposażenie. Składano w nich również kości zwierząt. Cmentarzysko znajduje się na polach na zachód od drogi wiodącej z Ceceli do Skiw Małych. Około 300 metrów od wsi leży jeden z potężniejszych kurhanów typu rostołckiego, który ma 3,5 m wysokości i prawie 30 m średnicy.

Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach
Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach
Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach

Strony w dziale:

Strony w dziale: