BORATYNIEC RUSKI - Cerkiew pw. św. Anny

Parafia w Boratyńcu Ruskim powstała w wyniku podziału

parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach.

Erygowana

dekretem metropolity Warszawskiego i całej Polski

Bazylego

nr 128/XXXIV/96 z dnia 16 sierpnia 1996. Świątynią parafialną jest wzniesiona w latach 1994-1998

cerkiew św. Anny

- murowana, z białej cegły, posiadająca 3 kopuły. W sąsiedztwie cerkwi znajduje się nieduży cmentarz parafialny.

Po wybudowaniu cerkwi, w ciągu półtora roku (2001-2002) obok świątyni wzniesiono okazałą plebanię. Proboszcz z parafianami planuje w 2007 roku pobudować obok parafialną świetlicę.

Dnia 22 października 2006 r. w Boratyńcu Ruskim została wyświęcona cerkiew pw. Św. Anny. Decyzję o budowie świątyni podjęli w 1993 roku mieszkańcy wsi Boratyniec Ruski i Siemiatycz Stacji, którzy sami ofiarowali plac pod jej budowę. Projekt wykonał mgr inż. Michał Bałasz. Sama parafia została erygowana trzy lata później. Powstała z podziału parafii Śww. App. Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Pierwszym proboszczem został Ks. prot. Andrzej Opolski, który funkcję tę sprawuje do dzisiaj.

W 1994 roku zostały rozpoczęte wykopy pod fundamenty nowej cerkwi oraz położono i wyświęcono kamień węgielny. Dwa lata później cerkiew została zwieńczona głównym sklepieniem, postawiono także dzwonnicę. W tym czasie, przez okres dwóch lat, nabożeństwa odbywały się w świetlicy wiejskiej. Pierwsza Św. Liturgia w nowej Cerkwi została odprawiona przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Mirona. W Wielki Czwartek 1999 roku odbyło się poświęcenie dzwonów, którego dokonał Ks. Dziekan Eugeniusz Niesteruk z Mielnika. Do końca 1999 roku został wykonany ikonostas i zakończone wszystkie prace. W roku 2000 po raz pierwszy na święto parafialne przybył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski. Wnętrze całej cerkwi zdobią ścienne polichromie wykonane przez Jarosława Wiszenko.

Strony w dziale:

Strony w dziale: