SIEMIATYCZE - STACJA - Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

W latach pięćdziesiątych po II wojnie światowej zbudowano w Siemiatyczach Stacji drewnianą kaplicę pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, aby zapewnić lepszą obsługę duszpasterską ze strony parafii siemiatyckiej.

Jej poświęcenia dokonał w dniu 9 grudnia 1956 roku ks. prał. Julian Tarasiewicz /1889-1968/, ówczesny proboszcz siemiatycki (1948-1968) i dziekan drohicki (1948-1968). W dniu 9 sierpnia 1975 r. ks. bp Władysław Jędruszuk, administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991) erygował tutaj samodzielny ośrodek duszpasterski - rektorat. Pierwszym rektorem tego kościoła został ks. Henryk Łapiński, (rektor 1975-1979).

W 1982 roku ks. Roman Trusiak (1944-2002), rektor kościoła (1981-1989), rozpoczął starania o budowę nowej świątyni usytuowanej na wysokim wzniesieniu, obok drewnianej kaplicy. Projekt nowego kościoła wykonał inż. Zdzisław Kazimierczuk z Białegostoku, a prace murarskie prowadził Romuald Kamiński z Siemiatycz Stacji. W dniu 16 listopada 1985 roku Naczelnik Miasta i Gminy Siemiatycze wstrzymywał budowę kościoła i połączonej z nim plebanii. Prace zostały wznowione w 1989 roku pod kierunkiem kolejnego rektora - ks. Józefa Grzeszczuka. On też przygotował świątynię do konsekracji, której dokonał w dniu 10 listopada 1991 roku ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994). W dniu poświęcenia kościoła wspomniany biskup drohiczyński podniósł rektorat do rangi parafii, pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Nowo zbudowany kościół jest połączony z plebanią, której budowa została ukończona w 1997 roku.

Drewniany kościół w 1992 roku został ofiarowany mieszkańcom wsi Minczewo w parafii Drohiczyn, gdzie pełni obecnie funkcję kaplicy dojazdowej.

Strony w dziale:

Strony w dziale: