Szlaki rowerowe

Szlak nadbużańskich grodzisk to nowy szlak turystyczny w Dolinie Bugu wyznaczony przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk "ProHabitat" przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Szlak prowadzi przez teren dwóch puszcz – Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej. Wiedzie on przez wsie z zabytkową zabudową, wyjątkowe miejsca kultu religijnego, bogate kompleksy leśne oraz poprzez unikalną dolinę rzeki Bug na jej najpiękniejszym odcinku.

Ścieżki rowerowe wykonane w ramach projektu „Bug rajem dla turysty”, są położone w regionie Podlasia Nadbużańskiego charakteryzującego się różnorodnością kulturową, którą region zawdzięcza położeniu na granicy kultur, narodów, religii i wyznań.

Szlak prowadzi naturalnym krajobrazem doliny rzeki Bug – regionie i wyjątkowych walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Te walory chronione są w 5 parkach krajobrazowych, licznych rezerwatach przyrody i obszarach chronionego krajobrazu.