Warto zobaczyć

Dzięki udostępnionemu obrazowi z monitoringu bociana białego na stronie internetowej Gminy Siemiatycze odnotowaliśmy przez okres wakacyjny ponad 1200 wejść internautów.

Głaz wywleczony koloru szaro-różowego o max obw. 7.20m, długość max 2,65m, wys. 1,70m nad pozom gruntu. Otoczenie nieużytek leśny porośnięty drzewami.

(Schrony Brzeskiego Regionu Umocnionego)

Trzy dęby o aktualnym obwodzie ok 3m

Jadąc do wsi Słochy Annopolskie od strony Siemiatycz przy samej szosie z prawej strony na wzgórzu w odległości ok. 200 m znajduje się dość wysoki kurhan zwany do dnia dzisiejszego przez miejscowych „Cerkwisko". To tu ludowe podanie umiejscawia istnienie cerkwi.

Znajduje się tutaj ponoć czakram, czyli miejsce mocy. Odkrył je podlaski radiesteta i tropiciel rzeczy niezwykłych pan Eugeniusz Nowak. Miejsce to przez okolicznych mieszkańców zwane jest „dębitką”, ze względu na rosnące tam dęby. Drzewa te lubią rosnąć w miejscach, w których jest pozytywna energia.

Cmentarzysko kurhanowe w Rogawce - cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych, pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego oraz kurhany wczesnośredniowieczne.

Cmentarzysko kurhanowe w Ceceleach -  cmentarzysko Gotów w Cecelach z późnego okresu rzymskiego, tj. od II do V wieku naszej ery. Towarzyszą mu kurhany typu rostołckiego z III do V wieku. Cmentarzysko zostało przebadane w latach 1966-1970.

Rosła od 2004 roku, bo wtedy, 15 maja, położono kamień węgielny we wsi, w której bardzo prawdopodobne, że cerkiew niegdyś była, bo skąd tu nazwy – Cerkwisko i Mohilnik.

Parafia w Boratyńcu Ruskim powstała w wyniku podziału parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Erygowana dekretem metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego nr 128/XXXIV/96 z dnia 16 sierpnia 1996. Świątynią parafialną jest wzniesiona w latach 1994-1998 cerkiew św. Anny - murowana, z białej cegły, posiadająca 3 kopuły. W sąsiedztwie cerkwi znajduje się nieduży cmentarz parafialny.

Wyromiejki (wcześniej Wieromiejki) - kaplica dojazdowa pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Początkowo na skraju wsi istniała mała murowana kapliczka pw. Matki Bożej Częstochowskiej zbudowana tuż przed II wojną światową.

W latach pięćdziesiątych po II wojnie światowej zbudowano w Siemiatyczach Stacji drewnianą kaplicę pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, aby zapewnić lepszą obsługę duszpasterską ze strony parafii siemiatyckiej.

Pierwszym proboszczem kłopotowskim (do 1925) w dniu 16 grudnia 1922 roku został mianowany ks. Bolesław Leszczyński (1871-1951). Pod jego kierunkiem i staraniem miejscowej ludności, pomiędzy wsią Kłopoty Stanisławy a wsią Moczydły, została wzniesiona w latach 1921-1923 drewniana kaplica z desek, kryta gontem pw. Matki Bożej Różańcowej.

Kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czartajewie została zbudowana w 1987 roku, staraniem ks. prał. Józefa Horodeńskiego (1910-2002), proboszcza siemiatyckiego (1968-1986) i ks. Bogusława Kiszko ówczesnego wikariusza (1977-1988).

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 25 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 56 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 24 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 23 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 22 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 13 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 12 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 11 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 10 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 9 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 8 do wykazu – ewidencji zabytków)

Karta adresowa obiektu zawartego w wykazie – ewidencja zabytku (Obiekt wpisany pod pozycją nr 7 do wykazu – ewidencji zabytków)

Cerkiew pod wezwaniem Cudownego Zbawiciela w Rogawce - prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Siemiatycze diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.