Cmentarzysko kurhanowe w Rogawce

Cmentarzysko kurhanowe w Rogawce - cmentarzysko wczesnośredniowieczne w obudowach kamiennych, pozostałości grodziska wczesnośredniowiecznego oraz kurhany wczesnośredniowieczne.

 

Mapa