Wieści Gminne

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach zwraca uwagę na zanieczyszczenie chodników i ulic środkami ochrony osobistej.

  Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014 - 2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

Centrum Integracji Społecznej w Siemiatyczach ogłasza drugi etap naboru do projektu.

  Przy Szkole Podstawowej w Tołwinie powstała nowa budowla.

   Od 1 września do 30 listopada br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

  Informacja dla mieszkańców terenów, na których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką  do zwalczania wścieklizny  u  lisów  wolno  żyjących w akcji wiosennej  2020 r.

Strona 1 z 149