Wieści Gminne

Siemiatycka Policja otrzymała nowe radiowozy.

 Od 8 stycznia 2020 r. lekarze będą mieli obowiązek wystawić pacjentowi e - receptę, czyli receptę w postaci elektronicznej.

   Akcja charytatywna w SP Czartajew.

  W związku z wieloma wątpliwościami oraz pytaniami związanymi z niedawnym spotkaniem (zorganizowanym 12 stycznia w SP Czartajew), dotyczącym instalacji paneli fotowoltaicznych - publikujemy podstawowe informacje ściśle powiązane z projektem.

Strona 1 z 137