Wieści Gminne

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich. Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

  Na ukończeniu jest  przebudowa drogi powiatowej nr 1730B na odcinku Skiwy Duże – Cecele.

  Coroczne Święto Wsi Romanówka, przypadające na wrzesień, było wydarzeniem organizowanym z rozmachem, z wieloma zespołami, jak również akcentem religijnym.

 Kolejne wydarzenie charytatywne, związane ze zbiórką pieniędzy na wsparcie leczenia prawie 2-letniego Mikołaja, to również kiermasze, licytacje, sprzedaż ciast i regionalnych wypieków, koncerty zespołów lokalnych.

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   W najbliższą niedzielę, 13 września, kolejne charytatywne wydarzenie, mające na celu wspomożenie prawie 2-letniego Mikołaja.