Wieści Gminne

  Rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem placu przy świetlicy wiejskiej w Bacikach Średnich.

  PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

  Trwa gruntowny remont drogi gminnej w Czartajewie.

   Ostatni etap transgranicznego projektu "Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych" stał się faktem.

Trwa tegoroczna edycja plebiscytu MISTRZOWIE AGRO.

  Od soboty, 10 października, gmina Siemiatycze – jak cały obszar kraju - będą strefą żółtą, co oznacza, że obowiązywać nas będą nowe zasady bezpieczeństwa i obostrzenia w walce z pandemią koronawirusa.