Wieści Gminne

  Szkoła Podstawowa w Czartajewie najlepsza w powiatowych biegach przełajowych.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

   Do 15 listopada 2019 r. został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez tych rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

   Od 21 października trwają już zajęcia lekcyjne w Szkole Podstawowej w Szerszeniach.

  22 października Szkołę Podstawową w Tołwinie odwiedził JE Biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk.

   PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

  W weekend 19 – 20 października królował ziemniak.

   Sołectwo Rogawka, oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Ogrodnik z nagrodami.