Wieści Gminne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o organizowanej XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

12 lutego odbyła się sesja Rady Gminy Siemiatycze, podczas której radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu projektów OZE (związanych z odnawialnymi źródłami energii), dotyczącymi zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców.

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.