Wieści Gminne

     Piotr Fiłoc, uczeń kl. V Szkoły Podstawowej w Szerszeniach, zajął II miejsce w województwie podlaskim (spośród 12 uczestników), jednocześnie 249 miejsce (na ponad 700 osób w kraju) w konkursie Maks Matematyczny.

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku informuje o zwalczaniu szrotówki kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella), szkodnika powodującego uszkodzenia liści kasztanowców.

    W dniu 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Siemiatycze podpisał umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty, działającym z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020.

    W dniu 31 marca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Siemiatycze, a Województwem Podlaskim, na podstawie której nasz samorząd otrzyma dofinansowanie na realizację projektu edukacyjno - oświatowego pod nazwą "Równe szanse dla wszystkich", w kwocie 700 492, 12 zł.

    Gmina Siemiatycze zaprasza mieszkańców na kolejne warsztaty wykonywania plam wielkanocnych, tym razem w świetlicy w Kłopotach Bujnach.

    Bibuła, bazie, bukszpan – to podstawowe materiały służące do zrobienia palmy wielkanocnej. Przedświąteczne warsztaty rękodzieła, podczas których wykonywano takie właśnie palmy, skupiły prawie 20 osób, nie tylko mieszkańców Gminy Siemiatycze.

    Zagrożenia związane z internetem – to tematyka spotkania przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach w szkołach na terenie Gminy Siemiatycze.

    29 marca w świetlicy w Kłopotach Bańkach SLGD „Tygiel Doliny Bugu” zorganizowało warsztaty wytwarzania serów. Uczestniczyło w nich 20 gospodyń z gminy Siemiatycze. Efekt ich pracy, to przeróżne sery, które od razu trafiły do degustacji, oraz do domów na przedświąteczne stoły.

    PGE Dystrybucja S.A informuje o wyłączeniach prądu.

    Gmina Siemiatycze zaprasza mieszkańców na warsztaty wykonywania palm wielkanocnych.