Wieści Gminne

    Tegoroczny Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Czartajewie, który został zorganizowany 12 marca, to przede wszystkim prezentacja dorobku tej placówki, w tym szerokiej oferty dydaktycznej oraz wyposażenia szkoły i przedszkola.

    18 marca w świetlicy w Romanówce zostanie rozegrany turniej bilarda.

     Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) ogłasza : przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Wólka Nadbużna, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

     PGE Dystrybucja S.A. informuje o wyłączeniach prądu.

    Urząd Gminy Siemiatycze informuje, że wzorem lat ubiegłych Urząd Statystyczny w Białymstoku przeprowadzi badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.

    Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Siemiatyczach zbadała próbki wody pobrane z ujęcia w Czartajewie.

    Dzięki współpracy nawiązanej między Gminą Siemiatycze a Polskim Czerwonym Krzyżem, mieszkanka z naszej gminy otrzymała trzykołowy rower rehabilitacyjny.

    4 marca w świetlicy wiejskiej w Bacikach Dalszych rozegrany został turniej tenisa stołowego. Udział wzięło prawie 20 osób, nie tylko z terenu gminy Siemiatycze.

      Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy Siemiatycze oraz w mieście Siemiatycze w marcu 2017 r. przeprowadzi następujące szkolenia dla rolników.