Wieści Gminne

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Szeszeniach zaprasza na Dni otwarte w przedszkolu przy SP Szerszenie.

    W tym roku w Kłopotach Stanisławach powstanie chodnik (po jednej stronie drogi), zaś teren ten zostanie wcześniej odwodniony. Taką decyzję podjęły władze województwa podlaskiego. Oficjalnie zostało to przedstawione 20 marca, na spotkaniu z mieszkańcami naszej gminy w świetlicy w Kłopotach Bańkach.

    „Tygiel Doliny Bugu” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, koła gospodyń wiejskich, rolników, mieszkańców woj. podlaskiego na bezpłatne warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”.

Szkoła Podstawowa w Tołwinie zaprasza dzieci i ich rodziców na Dzień Otwarty.

    W dniu liczby Pi (15 marca) uczestnicy trzeciej edycji ogólnopolskiego programu oświatowego „mPotęgi” spotkali się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, aby podsumować zakończenie programu oraz realizację projektów edukacyjnych.

   Od życzeń dla sołtysów, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który obchodzony był kilka dni wcześniej, zaczęła się XVII sesja Rady Gminy Siemiatycze, 15 marca, w sali konferencyjnej urzędu Gminy Siemiatycze. Sołtysi, od Wójta Edwarda Krasowskiego, w imieniu rady oraz pracowników urzędu, usłyszeli życzenia przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej funkcji, jednocześnie podziękowania za wkład pracy na rzecz sołectw.

    W Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach podsumowano sportową rywalizację za 2016 r. „O Puchar Starosty Siemiatyckiego”, czyli cykl wydarzeń sportowych dla szkół, zorganizowanych przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach.

   Biznes.gov.pl to serwis informacyjno - usługowy dla osób zamierzających prowadzić, oraz prowadzących działalność gospodarczą. To pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny, oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

    Gmina Siemiatycze rozstrzygnęła zamówienie publiczne na przebudowę drogi gminnej nr 109482B Cecele – Korzeniówka Mała, o długości ok. 1,763 km. Spośród 6 ofert wybrana została oferta firmy „Dimex – Budownictwo Komunikacyjne Antoni Timofjejuk” z Siemiatycz.

    W związku z rosnącym zagrożeniem grypą ptaków wprowadzono w Polsce rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.02.2016 r., mówiące o obowiązku zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii przyzagrodowych hodowli drobiu.