Wieści Gminne

    „Umiem pływać’ – to tytuł projektu przygotowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmującego naukę pływania dla dzieci ze szkół podstawowych, który będzie realizowany w wielu podlaskich samorządach, w tym w Gminie Siemiatycze.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siemiatyczach zaprasza na szkolenie pt. „Zakres działań pomocowych obsługiwanych w Biurach Powiatowych - Płatności bezpośrednie 2017”.

Wójt Gminy Siemiatycze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz uchwałą Rady Gminy.

    Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że 3.03.2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu”,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

   W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach.

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”.

KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

20.02.2017 r. rozpoczął się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

     Projekt gminy Siemiatycze, złożony w ramach Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych, znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej konkursu ogłoszonego przez Podlaski Urząd Marszałkowski.

    PGE Dystrybucja S.A informuje o wyłączeniach prądu.