Wieści Gminne

  Kolejne maseczki trafiły do mieszkańców gminy Siemiatycze.

 Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

  Trwa gminna akcja szycia maseczek dla mieszkańców gminy Siemiatycze.

  Pan Antoni Pykało, mieszkaniec gminy Siemiatycze, również przyłącza się do akcji związanej z szyciem maseczek ochronnych.

  Gmina Siemiatycze rozpoczęła szycie maseczek dla mieszkańców. Przy ich produkcji, m.in. na zasadzie wolontariatu, pracują mieszkanki naszej gminy.