Wieści Gminne

Największe targi rolnicze północno-wschodniej Polski

Przedkładamy Państwu list Prezesa KRUS dotyczący bezpiecznych wakacji dzieci.

…kto tam nie był, nie uwierzy. Kto tam był nigdy nie zapomni…Dla wielu polskich rodzin Sybir, Kazachstan nie są zwykłymi miejscami na mapie.

Urząd Gminy Siemiatycze informuje, gdzie można przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Informacja dotyczy poziomu recyklingu odpadów w Gminie Siemiatycze w roku 2015.

Już od 10 czerwca zapraszamy na II Nadbugowy Zlot Motocyklowy do Wólki Nadbużnej.

 

11 czerwca podczas imprezy organizowanej we współpracy z Gminą Siemiatycze II NADBUGOWY ZLOT MOTOCYKLOWY w Wólce Nadbużnej, odbędzie się PARADA MOTOCYKLOWA "Szlakiem Nadbużańskich Grodów".

 

                                            REGULAMIN ZLOTU

1.  Organizatorem imprezy jest Klub Motorowy QERCUS we współpracy z Gminą Siemiatycze, Piękny Wschód Mariusz Stawiecki, Hal Gen E I S Pacewicz; HPIP Zembrowscy Spółka Jawna” oraz „Eternite Poznaj Podlasie” J.Proszczuk, S. Zawadzki S.c..

XI Sesja Rady Gminy została zwołana na dzień 30 maja. Pan Przewodniczący RG Adam Boguszewski przedstawił program Sesji, Radni zagłosowali za przyjęciem porządku obrad.

30 maja na Sesji RG zostały wręczone Nagrody uczestnikom Konkursu. Oto jak przedstawia się kolejność przyznanych miejsc: