Wieści Gminne

10 listopada Święto Niepodległości obchodzono również uroczyście w Szkole Podstawowej w Tołwinie.

Dnia 10 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej w Czartajewie odbyły się obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące wsparcia z zakresu podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

22 października w świetlicy w Rogawce wszystko kręciło się wokół ziemniaka.

"Pamiętamy o naszych pedagogach i uczniach, którzy odeszli do wieczności." 


Dnia 27 października 2016r. w oddziale przedszkolnym w Czartajewie odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka.

Nieodpłatne pobranie dokumentacji.

27 października 2016 r. Wójt Edward Krasowski wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom z Gminy Siemiatycze.

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej.