Wieści Gminne

W ramach udzielonej pomocy finansowej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) zakupiony został na wyposażenie OSP Kajanka następujący sprzęt:

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze, na odcinku od km ok. 41+650 do km ok. 57+753 wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  ogłasza:

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1  i art 39 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)  ogłasza:

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8 listopada 2013r. (piątek) o godz. 10.00 w Gimnazjum Gminnym w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 88 odbył się pokaz technologii 3D.

27 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Słochy Annopolskie odbyła się wystawa fotograficzna pod nazwą Krajobraz nadbużański - dolina rzeki Bug. Jest to ostania w tym roku wystawa fotograficzna zorganizowana na zakończenie realizacji projektu.

13 października 2013 r. w świetlicy wiejskiej we wsi Wiercień Duży odbyła się wystawa fotograficzna pod nazwą Krajobraz nadbużański - dolina rzeki Bug. Jest do kolejna z wystaw fotograficznych zorganizowana na zakończenie realizacji projektu.

10 października 2013 r. pod tajemniczym hasłem „Szukaj urzędu przy ulicy Kościuszki” przy siedzibie Urzędu Gminy Siemiatycze od godz. 10.00 odbywa się gra terenowa „9 cudów Powiatu Siemiatyckiego”.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .