Wieści Gminne

Na te chwilę czekali wszyscy mieszkańcy wsi Rogawki. W dniu 21 lipca 2013 r zostało oficjalnie otwarte centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Rogawka. Ceremonii uroczystego przecięcia wstęgi w obecności mieszkańców wsi dokonali: sekretarz gminy Siemiatycze Janina Miłkowska, sołtys Anna Grzyb i radny Władysław Kisiel.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z broszurą "Wakacyjny poradnik pacjenta" opisujący uprawnienia pacjenta oraz zasady korzystania z placówek pomocy medycznej, w tym w czasie pobytów wakacyjnych poza miejscem zamieszkania. a także kwestie, o których należy pamiętać wybierając się na wakacyjny wyjazd.

Akcja „Bezpieczna Woda" jest nową inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.

W miesiącu czerwcu 2013 roku W filii bibliotecznej w Czartajewie i Szerszeniach odbyły się zajęcia pt: ,, Podróże po krajach Unii Europejskiej"

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) o g ł a s z a :

Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Z kamerą odwiedził naszą gminę Tomasz Tylicki z ekipą TVP2.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) o g ł a s z a :

 

Jak segregować odpady – czyli co należy wrzucać do jakiego worka?