Wieści Gminne

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Kłopoty- Bujny, stanowiącej własność Gminy Siemiatycze .

Stowarzyszenie Klub Amazonki w Siemiatyczach od kwietnia do sierpnia 2013 r. realizowało projekt „WALCZMY RAZEM Z RAKIEM – Amazonki na rzecz społeczności lokalnej”.

„Paweł i Gaweł", „Małpa w kąpieli" , „Osiołkowi w żłobie dano", „Dwa koguty", kto nie zna i nie lubi humoru Aleksandra Fredry - mistrza ciętej riposty ? A, że w tym roku przypada 220 rocznica jego urodzin, więc warto było uczcić jubileusz czytając utwory komediopisarza, który świetnie znał, rozumiał swój kraj, twórcy - potrafiącego uchwycić i opisać dowcipnym językiem cechy Polaków.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Ogrodniki, stanowiących własność gminy Siemiatycze.

Wójt Gminy Siemiatycze na podstawie art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.) ogłasza: Szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie wsi Turna Mała stanowiącej własność gminy Siemiatycze.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

W dniach 05.08 - 08.08. 2013r. w Szkole Podstawowej w Szerszeniach miały miejsce warsztaty edukacyjne w ramach projektu "W banku, w sejfie czy w skarpecie - jak bezpiecznie zarządzać finansami".

Na te chwilę czekali wszyscy mieszkańcy wsi Rogawki. W dniu 21 lipca 2013 r zostało oficjalnie otwarte centrum kulturalno-wypoczynkowego w miejscowości Rogawka. Ceremonii uroczystego przecięcia wstęgi w obecności mieszkańców wsi dokonali: sekretarz gminy Siemiatycze Janina Miłkowska, sołtys Anna Grzyb i radny Władysław Kisiel.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z broszurą "Wakacyjny poradnik pacjenta" opisujący uprawnienia pacjenta oraz zasady korzystania z placówek pomocy medycznej, w tym w czasie pobytów wakacyjnych poza miejscem zamieszkania. a także kwestie, o których należy pamiętać wybierając się na wakacyjny wyjazd.

Akcja „Bezpieczna Woda" jest nową inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej, ale stanowiącą również cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak i dla całego środowiska wodniackiego.