Wieści Gminne

Gmina Siemiatycze informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Siemiatycze”

Przekazujemy informację od Prezesa  KRUS  o przestrzeganiu zasad BHP w codziennych obowiązkach w gospodarstwie rolnym

W imieniu Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Starosty Siemiatyckiego Pana Jana Zalewskiego zapraszam na spotkanie informacyjne

9 lipca we wsi Kajanka miał miejsce I Gminny Przegląd Kapel Weselnych.

Projekt skierowany do uczestników do 29 roku życia biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu  (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatu bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokomazowieckiego.

Wioleta Krause z Żukowa na Pomorzu pokonuje 1000 km (Żukowo-Zamość) aby w charytatywnym rajdzie rowerowym promować Gminę Żukowo.

Wójt Gminy Siemiatycze i Rada Sołecka Wsi Kajanka serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na imprezę plenerową.

 Wójt Gminy Siemiatycze informuje:

Uruchomiono kolejny etap wdrażania działań związanych z utworzeniem MZB.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Gminy Siemiatycze