Wieści Gminne

Uczczenie Dnia Sybiraka to w Siemiatyczach wieloletnia tradycja.

Masowe deportacje Polaków na Syberię zwane oficjalnie „przesiedleniem” odcisnęły niezatarte piętno w historii naszego narodu,

Komunikat skierowany do hodowców trzody chlewnej.

Informujemy mieszkańców o prowadzonej akcji wykładania szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, który już od 15 lat pomaga rodzinom

XIII Sesja RG odbyła się 9 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Siemiatycze.

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju ostrzega i przypomina, że wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne.

Gmina Siemiatycze pierwszy raz organizowała Święto Plonów - Dożynki.

Wójt Gminy Siemiatycze informuje, że do dnia 20 września 2016 roku można składać wnioski